Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir

نسل نو

در اواخر دهه شصت با درگذشت تعدادی از بزرگان پروش کبوتر مانند مرحوم قناد و حاج حسین کفاش زاده و یا بازنشستگی دیگر پیشکسوتان ، بیم این می رفت که کبوترداری در قم به غروب خود نزدیک می شود. اما با کسب نتایج درخشان تعدادی از پرورش دهندگان نسل دوم مانند ابوالفضل فتح الله زاده و یا امیرگل و هاشم اتلاقی دوباره نگاه های کبوترداران ایران به سمت قم معطوف شد. با توجه به کسب نتایج بسیار خوب که با تعداد کبوتران بالا همراه بود، دیگر کمتر کسی شانس خودنمایی برای جوانان نسل بعد در قم در نظر می گرفت. اما برخلاف انتظار همه، کسب نتیجه های بسیار عالی هر چند در تعداد کمتر( که آن هم به دلیل جوان بودن آنها  می باشد)  این تفکر را در ذهن دوستداران کبوتر در سراسر ایران و به خصوص قم گسترش داد که باید منتظر ظهور پدیده های جدیدی مانند اکبر ورزقانیان،حیدر علی اکبری، محسن صمدی و حسین زند و بسیاری از جوانان نسل سوم بود. در زیر نام تعدادی از نسل جدید کبوترداران قم ارائه شده است که در آینده مطمئنا تعداد این اسامی بیشتر خواهد شد. برای دیدن صفحه شخصی هر شخص بر روی آن کلیک کنید.

**اکبرزرقانیان** **حیدر علی اکبری** **حسین زند** **محسن صمدی**