Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
سید هادی کاشانی
ایشان از سال 1377 تا کنون به صورت حرفه ایی به کبوترداری مشغول هستند ودر این مدت، 10 مسابقه با عشقبازان قم و کاشان و کرج داشته اند. از این تعداد مسابقه  ۵ مسابقه خود را برده اند و 5 مسابقه دیگر را با اختلاف بسیار ناچیز به حریف واگذار کرده اند . در بین کبوتران ایشان نوعی کبوتر کله دار  وجود دارد که به کله اجنه معروف هستند و  نمایش های بسیار عالی دارند. ایشان در سرمای وحشتناک زمستان۸۶، بالغ بر ۹۰ درصد از کبوتران خود را از دست دادند که آقای حاج حسن داروغه و آقای مجید حمزه ای در جهت جبران این خسارت کمک زیادی به ایشان کرده اند تا جایی که درسال بعد موفق به برگزاری مسابقه ای با تعداد ۱۵۲ عدد شده اند. بر روی بام ایشان جوان خوب و فهیمی با ایشان همکاری دارد که جا دارد نام ایشان را به نکویی ببریم جناب آقای  امیر خیری سعادت عزیز که واقعا بسیار عاشقانه و بی ادعا در مراقبت ازکبوتران کمک شایانی به آقای کاشانی می کنند. همچنین آقایان مجید سعادت کیا معروف به مجید حاج آقا جان که برادر خانم سید هادی می باشند و کبوتران ایشان با یکدیگر ترکیب شده اند و حاصل ۱3 سال تلاش این بزرگواران سرخ ها، زاغ سبزها(سبز کوهی) و کله اجنه هایی است که مختص این بام هستند که در تصاویر خواهید دید. همچنین آقایان مظاهردهپرور و مهدی حسنخانی و اسماعیل سعادت نیا که از دیگر زحمت کشان این تیم می باشند که با شعار
" تلاش، دوستی و عشق پاک"  همکاری بسیار خوبی با یکدیگر دارند.
img_7685 img_7687 img_7690 img_7692
img_7694 img_7701 img_7702 img_7705
img_7708 img_7714 img_7715 img_7719
img_7722 img_7724 img_7726 img_7728
img_7729 img_7755