Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
           مرحوم ابوالفضل بیطرفان معروف به ابوالفضل قناد


ابوالفضل بیطرفان معروف به ابول قناد را باید یکی از نوابغ پرورش و پرش کبور دانست. جوانانی که بعد از مرگ قناد به دنیا آمده اند برای خودنمایی هم که شده یک ریشه کبوتران خود را به ابوالفضل قناد نسبت می دهند. بام مرحوم قناد در منطقه نیروگاه فعلی و در خیابان شاهد بوده است. کبوتران ابلق سرخ و ابلق سیاه قناد از نظر سو و پرش همیشه مایه تعجب و بهت هر عشقبازی از ایران بوده است. برخی ها یک سر این کبوتر ها را به کبوتران اسمال بقال که در دولاب تهران بوده است می دانند که معتقد هستند قناد با تلفیق آن کبوتران با چشم سیاه های قم نسل ی بوجود آورد که زیبایی را از کبوتران اسمال بقال و پرش عالی و بی مثال خود را از کبوتر قم به ارث برده است و ابلق های قناد ثمره همین تلفیق است. در حال حاضر ابلق های قناد مانند در نایاب به صورت محدود در دست تعداد کمی از عشقبازان قم و تهران می باشد که امید است جهت حفظ این نسل کمال تلاش خود را بکار گیرند.  یکی از پیشکسوتان به نقل از قناد می گفت که اگر من( منظور ابول قناد) سواد داشتم کتابی می نوشتم که برای هر کبوتر بازی تا آخر عمر بس باشد.
در 35 سال پیش اولین گروی بالای 50 عدد کبوتر در قم را این نابغه کبوتربازی با نعمت خان دولابی از تهران برگزار کرد که نتیجه آن به سود ایشان تمام شد.
مقبره وی در گورستان باغ بهشت قم می باشد. روحش شاد
img_5429 img_5466