Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir

برادران قچول

بدون شک درخت تنومندی که عشقبازان حال حاضر قم بر آن تکیه زده اند، حاصل تلاشها و زحماتی می باشد که گذشتگان پرورش کبوتر در قم برای این رشته کشیده اند و اگر نبودند که با روش آزمون و خطاه راه را اینگونه در این رشته هموار کنند، وضعیت فعلی و دانش پرواز کبوتر به این شکل سازمان یافنه و گسترده وجود نمی داشت. در این میان، بارها از نامدارانی چون ابوالفضل قناد و دیگر بزرگان یاد شده است، اما در این میان افرادی هستند که با تمام بزرگی و عظمت، نام ایشان برای نسل جدید غریب است. یکی از این افراد، مرحوم رضا قچول است که به همراه دو برادر خود به نامهای ابوالفضل و محمد، بخش مهمی از تاریخچه پرورش کبوتر در قم را به خود اختصاص داده اند. آن زمانی که شاید کمتر کسی جرات نگهداری بیش از 50 عدد کبوتر را به خود نمی داد، برادران قچول در خانه پدری خود در محله مسجد جامع قم دور تا دور حیاط، گنجه کبوتر داشتند. برادر ایشان ابوالفضل قچول در حال حاضر همچنان در روشهای طب سنتی کبوتران مهارتی شگرف دارد. مرحوم رضا قچول (که عکس حاضر شباهت چندانی به چهره واقعی ایشان، با آن اندام ورزیده و چهره با جذبه و کاریزماتیک ندارد)، در سالهای اولیه دهه هفتاد در مسیر اصفهان در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند.

" یاد قیصر عشق بازان قم گرامی"