Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
04366793042567021127 04938169012438862116 07242662616147297234
08815289637869284199 10643699916096344104 20105080370765431734
20317455496585986900 25177261480571946920 31696189097741355620
43029968803296181907 57117396857031689344 64811959842413621714
65213151703312934033 79449550728201333348 95101750867904912808
95796160030995448655 97684125701654195530 99447167760674359044
آبوالفضل فتح الله زاده

ابوالفضل فتح الله زاده معروف به ابوالفضل غلامعلی(میرزا) متولد ۱۳۴۲ می باشد که به مدت ۲۰ سال بر روی این بام به صورت حرفه ایی مشغول به پرورش کبوتران ناب می باشد. در این مدت گروهایی با بزرگانی همچون آقای عبدالله کوهی از تهران و آقای عباس شجاعی از کاشان  داشته است. متاسفانه نتایج مسابقات همیشه چیزی نبوده است که حق مطلب را در مورد زحمات ایشان و کبوترانشان ادا نماید و این در حالی است که جوجه های کبوتران ایشان در بام عشقبازان معروف قمی، تهرانی و حتی کاشانی(که در حال حاضر خود مرکز پرورش کبوتر است) نتایج خیره کننده ایی بر جا گذاشته اند..
ابوالفضل فتح الله زاده یکی از قدیمی ترین و با اخلاق ترین کبوتر بازان قم است. شما هیچ وقت در هم صحبتی با ایشان جمله ای که نشان از خود نمایی در مسابقات باشد پیدا نمی کنید. آروزی  بهترین ها را برای این کبوتر دار با اخلاق داریم.