Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir
IMG_4428 IMG_4432 IMG_4433
IMG_4436 IMG_4449 IMG_4462
IMG_4467 IMG_4469 IMG_4475
IMG_4480 IMG_4488 IMG_4489
IMG_4490 IMG_4497 IMG_4507
IMG_4510 IMG_4512 IMG_4546
IMG_4597 IMG_4617 IMG_4626
IMG_4630
احمد خانبابایی
Document

همیشه در پیشرفت و رشد و تعالی بسیاری از علوم و حرفه ها و مطرح شدن چهره های معروف، هستند اشخاصی که به دور از سر و صدای جنجال گونه، بنیانگذار این پیشرفت ها می باشند ولی همیشه خود را از دید عموم مخفی نگه می دارند .در پرورش کبوتر در قم، چه بسا بزرگانی که سهوا و یا عمدا بدون اطلاع از اصالت واقعی کبوتران خود، کبوتران افرادی را به پرواز در می آورند که پرورش دهنده اصلی، بنا به دلایلی از ذکر نام خود دوری جسته است. به جرات استاد احمد خانبابایی، را باید یکی از پنج پیشکسوت پرورش نسل کبوتران طلایی قم دانست. پرورش کبوتر توسط ایشان از اوایل دهه پنجاه در مهد کبوتر قم یعنی محله مسجد جامع و در زمان بزرگانی همچون مرحوم حاج مهدی زهرایی و مرحوم رضا قچول و مرحوم حاج حسین بالابرانی و مرحوم حاج خلیل گایینی آغاز شد. از سال 1358 خود بنیانگذار نسل خاصی از کبوترانی شد که از پشت سه عدد کبوتر نر و دو عدد کبوتر ماده بوجود آمد. سفید خال قرمز، سینه ماش، پیس خطی، دم بور، بدرنگ، سفید چشم سفیدهای تک خال از معروف ترین خال های گنیجنه پنهان ایش ان می باشد، که در توسعه و پرورش این گنجینه محمود، برادر ایشان نقش مهمی بر عهده داشته است . هرچند مهمانی های متعدد را در طول این دوران برگزار نموده، ولی بنا به نوع حرفه و شرایط خانوادگی از برگزاری مسابقه رسمی تا سال های اخیر، امتناع می کرد. در مسابقه سال 1394 با پرواز 150 عدد کبوتر و کسب ساعت میانگینی معادل 7 ساعت و 30 دقیقه بالاترین ساعت را در بین ساعت های کسب شده، بجای گذاشتند تا توانایی کبوتران خود را به نمایش بگذارند. سال 95 با وجود تمام شایستگی ها و انتظارات از سوی دوستان، به علت تغیرات شدید شرایط آب و هوایی در پایان تیرماه و با وجود کسب پیروزی، رویای شکسته شدن رکورد سال قبل، یکسال دیگر به تاخیر افتاد. مطمئنا حضور در مسابقات ایشان و نوع پرواز کبوترانشان تداعی کننده پرش کبوتر اصیل ایرانی در دهه های گذشته می باشد.