Copyright © 2014 by "S.M.SH"
All Rights reserved
E-Mail: qomp@qomp.ir

درباره:

اینکه پرورش کبوتر به سبک امروزی و برگزاری مسابقات با قوانین امروزی از چه زمانی در قم شروع شده است بدلیل موجود نبودن مستندات تاریخی بسیار کار دشواری می باشد ولی با توجه به نگاهی اجمالی به تاریخچه کبوتر داری در ایران که اوج آن را می توان به دوره صفویان نسبت داد و در زمان قاجار  و بخصوص در زمان فرمانداری امین الممالک بر قم صورتی درباری پیدا کرد. می توان گفت که قم هم بدلیل اینکه نقطه اصلی تلاقی راه های بخش شمالی ایران و بخش جنوبی ایران بوده و هست از این تغییرات و روند تاریخی جدا نبوده است. ولی آغاز دوره نوین کبوتر بازی در قم را باید به اوایل قرن حاضر دانست. با وجود اشخاصی چون مرحوم حاج مهدی چهل اخترانی و مرحوم عباس کبابی و مرحوم ابولفضل قناد به یکباره کبوتر داری در قم دچار تحولی شگرف شد و تا کنون تاثیر حضور این بزرگان در این تفریح مشهود است. در سالیان اخیر حضور پرورش دهندگان جوان و صاحب سبک قم را به یکی از اصلی ترین قطب های کبوتر ایران تبدیل کرده است. شما در تیرماه هر سال  می توانید پرواز کبوتران را در دسته های کوچک چند تایی، تا گله های عظیم چند هزار تایی ، در آسمان آبی شهر قم شاهد باشید. مسابقات از صبح زود سر ساعت 6 صبح به وقت رسمی آغاز و تا نزدیک غروب ادامه پیدا می کند. اگر شما در فصل بهار یا تابستان گذری به قم و بخصوص محل های قدیمی شهر همچون آذر، مسجد جمعه، کاسه گری  و.. داشته باشید مطمئنا از دیدن پرواز این همه کبوتر دچار شگفتی خواهید شد.

 

کبوتر قم بر خلاف کبوتران شهر های دیگر، دارای جثه ای کوچک و گرد،( گرده کبوتر)می باشند. سر این گونه در مقایسه با کبوتران شهر های چون کاشان و تهران کوچکتر است ولی ساعت پروازی به مراتب بالاتر و قابلیت استقامت زیاد در برابر گرمای زیاد دارد. خال های قدیمی و اصلی کبوتر قم قاره و سینه ماش و شاه لنگ سیاه بوده است. البته در این میان کبوتران خاصی که نتیجه کوشش هفتاد ساله اشخاصی چون مرحوم حاج مهدی چهل اخترانی با خال های زیبا نیز بوده اند که با توجه به خال آنها ساعات پروازی بالایی نیز داشته اند که می توان به سفید چشم سیاه و خال پیس هم اشاره کرد.

 

جهت آشنایی بیشتر با ظاهر و تنوع کبوتر قم در زیر نمونه هایی قرار داده شده است .

سفید چشم سیاه
شاه لنگ سیاه
قاره
زردی
سرور
ابلق
کله دم سیاه
کله خالدار
سبز پا منجوقی
بور بوری
پیس خطی
سوسکی